Apractice

Ваш партнер в сфере права

Штрафные санкции в сфере предпринимательства

Штрафные санкции в сфере предпринимательства

За порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, застосовуються такі види юридичної відповідальності:

  • фінансова
  • адміністративна
  • кримінальна

Фінансова відповідальність за порушення законів з питань оподаткування встановлюється та застосовується згідно з Податковим Кодексом України та іншими законами. Фінансова відповідальність застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені.

Штрафні санкції:

Назва законодавчого акту, відповідно до якого встановлена санкція Назва санкції Розмір штрафу
Ст.117 Податкового Кодексу України Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах на самозайнятих осіб у розмірі 170 гривень,на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 510 гривень.
  У разі неусунення таких порушень або за ті самі дії, вчинені протягом року особою, до якої були застосовані штрафи за таке порушення на самозайнятих осіб у розмірі 340 гривень,на юридичних осіб, відокремлені підрозділи юридичної особи чи юридичну особу, відповідальну за нарахування та сплату податків до бюджету під час виконання договору про спільну діяльність, — 1020 гривень.
Ст.118 Податкового Кодексу України  Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків
118.3 Неповідомлення фізичними особами-підприємцями та особами, що проводять незалежну професійну діяльність, про свій статус банку або іншій фінансовій установі при відкритті рахунку 340 гривень за кожний випадок неповідомлення
Ст.119 Податкового Кодексу України Порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб — платників податків
119.1 Неподання або порушення порядку подання платником податків інформації для формування та ведення Державного реєстру фізичних осіб — платників податків накладення штрафу у розмірі 85 гривень
  Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення накладення штрафу у розмірі 170 гривень
119.2  Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку накладення штрафу у розмірі 510 гривень
  Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення накладення штрафу у розмірі 1020 гривень
119.3 Оформлення документів, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків без зазначення реєстраційного номера облікової картки платника податків, або з використанням недостовірного реєстраційного номера облікової картки платника податків накладення штрафу у розмірі 170 гривень
Ст.120 Податкового кодексу України  Неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності
120.1  Неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов’язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання
  Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання
Стаття 121 Податкового кодексу України  Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.
121.1. Незабезпечення платником податків зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених статтею 44* цього Кодексу строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів (крім документів, отриманих з Єдиного реєстру податкових накладних) чи їх копій при здійсненні податкового контролю у випадках, передбачених цим Кодексом. накладення штрафу в розмірі 510 гривень
  Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення накладення штрафу в розмірі 1020 гривень
  *Стаття 44 ПКУ Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності44.1. Для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим цього пункту.44.2. Для обрахунку об’єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.44.3. Платники податків зобов’язані забезпечити зберігання документів, визначених у пункті 44.1 цієї статті, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання — з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності. У разі ліквідації платника податків документи, визначені у пункті 44.1 цієї статті, за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.
Ст.122 Податкового кодексу України  Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою – підприємцем
122.1 Несплата (неперерахування) фізичною особою — платником єдиного податку авансових внесків єдиного податку в порядку та у строки, визначені Кодексом накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку відповідно до Кодексу
Ст.124 Податкового кодексу України Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу
124.1 Відчуження платником податків майна, яке перебуває у податковій заставі, без попередньої згоди контролюючого органу, якщо отримання такої згоди є обов’язковим накладення штрафу в розмірі вартості відчуженого майна
Ст.126 Податкового кодексу України  Порушення правил сплати (перерахування) податків
126.1 У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання та/або авансових внесків з податку на прибуток підприємств, рентної плати протягом строків, визначених цим Кодексом при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу
  при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу
Ст.265 Кодексу законів про працю Відповідальність за порушення законодавства про працю
  Юридичні та фізичні особи — підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення                     ( мінімальна зарплата –        1 378 грн., тоді сума за одного працівника – 41 340грн.)
  порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (тобто, 1 378 грн. *3, сума – 4 134 грн.)
  недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення ( тобто, 1378 грн. *10, сума – 13 780 грн.)
  порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим — четвертим частини другої цієї статті(так як неподання повідомлення про прийняття працівника на роботу є порушенням трудового законодавства і відповідальність не передбачена іншими законодавчими актами, тому відносимо це порушення саме до цієї частини ст. 265) у розмірі мінімальної заробітної плати – 1378 грн

*цей перелік не є вичерпним, а інформативним і авторським

* розмір мінімальної зарплати – станом на 01.09.2015 р.

06.10.2015 р.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Напишите нам

 


×
Заказать услугу

 

<img src="http://apractice.biz/wp-content/uploads/2016/09/zakazat-uslugu-sejchas.png class="eModal-" />
×
Заказать услугу

 

<img src="http://apractice.biz/wp-content/uploads/2016/09/zakazat-uslugu-sejchas.png class="eModal-" />
×

 

×